Henk Veurink
Steevast eindigden zijn briefjes met:"Het komt wel goed!".

Henk Veurink


Hendrik Albertus Veurink werd op 20 augustus 1020 in Dalerveen geboren. Zijn vader was directeur van de zuivelfabriek en kasssier van de boerenleenbank. Henk bezocht na de lagere school de U.L.O. in Coevorden en kreeg daana een betrekking op het gemeentehuis in Dalen. Op 7 januari 1941 werd hij ambtenaar ter secretarie in Oosterhesselen.

Na de inval van de Duitsers werd het gemeentehuis in Oosterhesselen steeds meer het centrum van verzetsactiviteiten. Henk was daar nauw bij betrokken. Neergeschoten piloten kregen een veilig heenkomen, distributiebonnen werden "versierd" en stamkaarten vervalst. Zo ontstond de verzetsgroep Oosterhesselen, die als spoedig ging samenwerken met de groep van Johannes Post in Nieuwlande. Waarschijnlijk ten gevolge van verraad van een der medewerkers werden de leden van de Oosterhesseler groep in Maart 1944 allemaal gearresteerd.

Henk Veurink was op 22 maart 1944 gewoon thuis in Dalerveen, toen er om acht uur 's avonds aangebeld werd. Nietsvermoedend werd de deur geopend en een Duitse officier, vergezeld van enige Nederlandse handlangers, verschafte zich met een pistoor in de hand toegang.De officier ging naar boven en arresteerde Henk in zijn kamer. Henk's moeder had nog de tegenwoordigheid van geest enkele bezwarende papieren uit de jaszak van haar zoon te halen en in haar blouse te stoppen.

Henk werd overgebracht naar de gevangenis in Assen en kwam vervolgens in Groningen in het beruchte Scholtenshuis terecht. Zijn broer probeerde hem nog enkele malen in Assen te bezoeken, waar hij werd niet toegelaten. Voor Henk begon een ware martelgang. Via Groningen ging hij achtereenvolgens naar Kamp Amersfoort, de gevangenis in Scheveningen en kamp Vught. Tenslotte belandde hij in het Duitse concentratiekamp Neugengamme.

Tijdens zijn gevangenschap in Nederland wist hij zijn familieleden vrij regelmatig een levensteken te doen toekomen. Soms waren het briefjes op toiletpapier, die door goedwillende bewakers doorgegeven werden.Henk klaagde nooit; dat durfde hij waarschijnlijk niet. Eens schreef hij, dat hij zijn overjas aan een medegevangene gegeven had, omdat deze hem meer nodig had dan hij. Hij bleef optimistisch en zijn briefjes eindigden altijd met:"Het komt wel goed!".

Pas in augustus 1945 ontving de familie Veurink via dominee Rensink bericht, dat Henk op 4 januari in Neuengamme was overleden. Als doodsoorzaak werd opgegeven, dat hij bezweken was aan een ziekte. Ook hier geldt echter maar één conclusie:Henk Veurink werd in Neuengamme vermoord! Enige tijd later werd in Dalerveen een pakket bezorgd met voorwerpen, die van Henk geweest zouden zijn. Er was echter niets bij, dat zijn eigendom geweest was.


Last update: 14-10-2007 by www.herdenking.nl